saprfc

 • SAP RFC函数测试工具

  两个适合SAP ABAP顾问以及OA、中台等外围系统开发者和测试者调试SAP RFC接口函数、分析网络和bug的小工具,操作简单、功能齐全,值得收藏。 SAP RFC测试工具1 S…

  2020.09.24
  3.5K00
 • Linux下使用go语言连接SAP RFC函数的方式

  GO程序连接SAP RFC函数测试代码。 GO调用SAP RFC函数

  2018.06.29
  2.2K00
 • Windows下使用go连接SAP RFC函数

  使用SAP的nwrfcsdk和gorfc库。 基本步骤如下:

  2018.06.21
  5.3K120
email