migo

 • Transaction MB31 is obsolete

  Transaction MB31 is obsolete (SAP Note 1804812) ECC6 EHP7到S4 1610之间的系统,若出现此提示可通过OMCQ更改消息号M…

  2021.01.26
  160
 • MIGO显示物料凭证相关参数

   

  发布 2020.05.17
  489
 • MB1A MB1B MB1C MB11 MIGO的区别解析

  在库存管理模块,MB1A MB1B MB1C MB11 MIGO事务代码可以用作生成收货、发货、转储等物料凭证,经常分不清用哪个事务代码最合适,现在对他们的区别说明一下,有不正确之…

  发布 2017.05.08
  761
微信沟通
2021年第二、三季度备考中,暂停更新博客。